Sférometer

Kód Rozsah Stupnica Display
10109.12 R15-100 0.01 Digitálny
10109.13 R325-1250  0.001 Digitálny