Kostra ľudského tela

50100.07B

Výška 65cm.

Kostra muža

Farebne odlíšené chrupavky

Neohybná chrbtica

Železný držiak