Model lebky s krčným stavcom

50102.12

Lebka je upevnená na držiak tak aby bolo možné predviesť otáčanie hlavy.