Model trupu, mužský a ženský

50103.02

Životná veľkosť: 85cm výška

Možné rozobrať na 23častí.