Mozog, s nervovými ukončeniami

50106.07

Rozoberateľný na 9 častí. Tak ako vidíme na obrázku.

Veľkosť: 20*18*18