Mužský model pre zavedenie uretrálneho katétera

50180.05

Model umožňuje tréning zavedenia uretrálnej močovej trubice. Po správnom zavedení trubice začne vytekať s hadičky tekutina.