Dvojcestný ventil

40171.11

Jeden koniec sa musí spojiť s gumovou trubicou I.D 4 mm, druhý koniec sa musí spojiť s Luerovým kužeľom