Eudiometer (neobsahuje stojan)

40179.06

Zariadenie by malo byť navrhnuté tak, aby demonštrovalo experimenty na validáciu molekulového vzorca rozkladu hmoty v iskrovom výboji