Štandartný stojan

40100.40A

malý

kód: 40100.40A

zliatina

1,5kg

rozmer tyče: 600mm

stredný

kód: 40100.40B

zliatina

2,5kg

rozmer tyče: 600mm

velký

kód: 40100.40C

zliatina

3,5kg

rozmer tyče: 600mm