Trojcestný ventil

40171.12

Dva konce sa musia spojiť s gumovou trubicou I.D 4 mm, druhý koniec sa musí spojiť s Luerovým kužeľom