Železný krúžok

40111.22

Malý

kód: 40111.22

železný

priemer: 60mm

Stredný

kód: 40111.23

železný

priemer: 80mm

Veľký

kód: 40111.24

železný

priemer: 100mm