Digitálny, teplomer

10403.03

3  1/2  LCD display 
Indikátor nízkej batérie
Ochrana pred prepätím
Presnosť: -50 ~ 400℃ ±3℃
          400 ~ 1200℃ ±0.75%