Dvojsmerný Dynamometer

20108.10

rozsah: 5N
Presnosť: 0.25N