Dynamometer, ťahom aj tlakom

20108.01

Rozsah:10N

čitateľnosť: 0.2N