Uhlomer

10117.10

Slúži na meranie vzdialenosti na mape alebo dĺžku zakrivených objektov.

Pomer 

1:100000, 1:50000,
1:25000 a 1:15000