Meracie koliesko

10117.02

Meracie koliesko pre ľahké meranie - vnútorných aj vonkajších rozmerov, plochy, vedenia atd.

Efektívny rozsah merania do 99999.9m

Obvod: 1m

Mierka: 1m