Sada kociek

20112.06

Cu,Br,Al,Fe. Sada 4kusov.
rozmer: 1.3x1.3x5cm