Stolové váhy

Kód Kapacita Senzitivita Reprodukovateľnosť Presnosť Priemer taniera
10302.01      500g             20mg        1  ±1.5 120mm
10302.02      1000g           20mg        1  ±1.5   120mm