Strunová váha v hliníkovej malej tube

Kód
20105.01     10g                         0.2g
20105.02     30g                         1g
20105.03     100g                       2g