Strunová váha v priesvitnej tube

Kód
20103.01        250g/2.5N               5g/0.05N
20103.02        500g/5N                  10g/0.1N
20103.03        1000g/10N              20g/0.2N
20103.04        2000g/20N              40g/0.5N
20103.05        3000g/30N              50g/0.5N
20103.06        5000g/50N              100g/1N