Strunové váhy v priesvitnom kryte

Kód
20101.01       100g/1N                    1g/0.01N
20101.02       250g/2.5N                 2.5g/0.25N
20101.03       500g/5N                    10g/0.1N
20101.04       1000g/10N                10g/0.1N
20101.05       2000g/20N                20g/0.2N
20101.06       5000g/50N                50g/0.5N