Závažia s háčikom

20111.14

10g-210g
10gx2,20gx2,50g,100g