Závažia so štrbinou

Kód
20111.18      Železo                           10g x 10
20111.19      Železo                            20g x 10
20111.20      Železo                            50g x 10
20111.21      Železo                            100g x10
20111.22      Mosadz                           10g x 10
20111.23      Mosadz                           20g x 10
20111.24      Mosadz                           50g x 10
20111.25      Mosadz                           100g x 10