Slnko, Zem, Mesiac Elektrický model

60106.03

Model demonštruje pohyb Zeme okolo Slnka a pohyb mesiacu okolo Zeme.

Pohyb vykonáva elektromotor.