Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

MIVASOFT spol. s r.o.
M.R. Štefánika 14
927 01 Šaľa

Telefón: +421 31 780 1911 
Fax: +421 31 780 1912 
E-mail: info@pomockypreskoly.sk

 

Prevádzka Galanta

Bratislavská 48
924 01 Galanta
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Miroslav Vančo

 

Fakturačné údaje

IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

Číslo účtu/kód: 4003377741/7500
IBAN: SK9775000000004003377741
SWIFT: CEKOSKBX
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka: 18335/T