Analógový osciloskop

30104.31

1. Frekvencia: DC ~ 10MHz
2. Doba nárastu: <35ns
3. Faktor vychýlenia: 5mV / DIV ~ 5V / DIV ± 3%
4. Doba premostenia: 0,1 us-0,1 s / DIV ± 3%
5. Zdroj: INT, LINE, EXT
6. Režim: AUTO, NORM, TV
7. Citlivosť na spustenie: INT: 1DIV, EXT: 0.3V, TV: 2DIV
8. Rozmery: 280 (W) x 200 (H) x 130 (D) mm
9. Oblasť zobrazenia: 8x10DIV (DIV = 10mm)