Analógový osciloskop

30104.35

1. Frekvencia: DC ~ 60MHz
2. Doba nábehu: <5.83ns
3. Faktor vychýlenia: 1mV / DIV ~ 5V / DIV ± 3% 12 kalibračných krokov v poradí 1-2-5
4. Vertikálny režim: CH1, CH2, DUAL (CH0R ALT), ADD, CH2 inverzný
5. Doba zotrvania: 0,1 ns ~ 0,1 s / DIV
6. Zdroj: ALT, Ch1, Ch2, EXT, LINE
7. Režim: SIGNAL, AUTO, NORM, TV-V, TH-H
8. Rozmery: 316 (W) x132 (H) x410 (D) mm
9. Oblasť zobrazenia: 8x1 ODIV (DIV = 10mm)