Analógový osciloskop

30104.36

1. Frekvencia: DC ~ 100MHz
2. Doba nárastu: <3,5ns
3. Faktor vychýlenia: 5mV / DIV ~ 5V / DIV ± 3% 10 kalibračných krokov v poradí 1-2-5
4. Vertikálny režim: Ch1, Ch2, DUAL (CH0R ALT), ADD
5. Doba skreslenia: 50ns ~ 0.2s / DIV 20 krokov v sekvencii 1-2-5
6. Zdroj: ALT, Ch1, Ch2, EXT, LINE
7. Režim: SIGNAL, AUTO, NORM, TV, LEVEL LOCK
8. Rozmery: 310 (W) x140 (H) x400 (D) mm
9. Oblasť zobrazenia: 8x1 ODIV (DIV = 10mm)