Elektromagnetické zariadenie na predvádzanie vibrácií

20808.10

Ukážka fenoménu elektromagnetickej indukcie. A Lenzov zákon