Franck-Hertz Apparatus

20801.01

Používa sa na preukázanie Bohrovej teórie úrovne atómovej energie.
Na skúmavku F-H je potrebná trubica naplnená argónom. Napätie dodané do trubice F-H:
UG1K 1.3 ~ 5.0v, UG2K 1.3-1.5v,
UG3K 0-10Ov UN 3v, 3,5v, 4v, 4,5v, 5v, 5,5v, 6,3v Počet amplitúdy spektra bodovým meraním: = 5 Počet amplitúd spektra na osciloskopu: = 3