Funkčný generátor signálov

30105.11

Rozsah amplitúdy (bez záťaže) od 1 mVpp až 25Vpp Presnosť + 5%
Rozlíšenie 0,1 mV
Frekvenčný rozsah: od 0.2 Hz do 2MHz Presnosť + 1%
Rozlíšenie 1 mHz
Výkon 4,5 W (Výstupný výkon)
Výstup Impendance 10 n (Výstupný výkon)
Attenuátor 20 dB + 40 dB
Odsadenie DC od -10V do +10V
Frekvencia zobrazenia: 4-ciferná LED, amplitúda: 3-ciferná LED
Riadny cyklus od 10% do 90%
Narušenie sinusu 2% (pri 1 kHz)
Čas nárastu námestia sS50ns Frekvenčný rozsah od 0.2Hz do 10MHz Rozsah amplitúdy od 0.5Vp-p do 5Vp-p Vstupná impedancia 10kca