Funkčný generátor signálov

30105.13

Rozsah 0,1 Hz až 20 MHz
Presnosť 0.01 Hz (<3.05 kHz), 1Hz (> 3.05 kHz) Rozlíšenie 0.01 Hz alebo 8 číslic Stabilita <1 ppm / "C
Harmonické skreslenie <-55dBc až 20kHz <-50dBctO 1MHz <-40dBc až 10MHz <-30dBc až 20MHz Štvorcové
Rozsah 0,1 Hz až 5 MHz
Presnosť 0.01 Hz (sS3.05kHz), 1Hz (> 3.05kHz) Rozlíšenie 0.01Hz alebo 8-miestny čas stúpania / poklesu <20ns Pracovný cyklus 20% až 80%
amplitúda
Rozsah 0,5 mVpp až 10 Vpp (do 500),
1 mVpp až 20Vpp (do otvoreného okruhu)
Presnosť + 5%
Rozlíšenie 0.1 mV Výstupná impedancia 50 o Attenuátor 20 dB + 40 dB Odsadenie DC od -10 V do + 10 V EXT AM
Vstupná impedancia 1kfi
Hĺbka modulácie Ovládaná amplitúdou signálu rozšírenia, 100% (vstup 5Vp-p)
Frekvenčný rozsah Počítadlo Frekvenčný rozsah 1Hzto 100MHz Rozsah amplitúdy 0,1 Vp-p až 5Vp-p Vstupná impedancia 10ko