Geigerovo počítadlo

20800.01

Dokáže zistiť existenciu rádioaktívnych častíc a meranie intenzity lúčov.