Geigerovo počítadlo

20800.02

1. Základná rýchlosť tohto prístroja je menej ako 30 krát za minútu.
2. Napájacie napätie počítadla je medzi 340v až 420v.
3. Izolačný odpor medzi dvomi pólmi protiprúdovej trubice je viac ako 200M.
4. Tienený kábel, ktorý sa používa ako pripájací kábel a má viac ako 1M dĺžku.