Konduktometer

30107.03

1. Rozsah merania: (0-1x105) uS / cm
2. Konštanta elektródy, cm-1: 0,01,0,1,1,0,10,0
3. Presnosť: ± 0,5% (FS) ± 1 číslica
4. Rozsah teplotnej kompenzácie