Osciloskop s dvojitou amplitúdou

30104.02

1. Šírka pásma: DC-20MHz
2. Doba nábehu: 17,5ns
3. Vstupná impedancia: 1M Q ± 5%
4. Vstupná spojka: AC, GND, DC
5. Vertikálny režim: CH1, CH2, DUAL (ALT / CHOP),
ADD, CH2 INV
6. Frekvencia spánku: 0,2 u s ~ 0,5s / div ± 3%
7. Spúšťací režim: NORM, AUTO (TV-H), TV-V, LEVEL LOCK