Ph meter, mini

30141.11

- Dosah: 0.00-14.OOpH
-Temperature: 0 ~ 50 "C
- Presnosť: 0,02pH / 0,5 "C
- Automatické 3-bodové kalibrácie
-pH4.01; pH7.00; pH10.01
- dvojité zobrazenie pH a teploty
- Automatické vypnutie po dobu 10 minút
- Držanie údajov
- Indikácia slabých voltov
Snímač
- Vnútorný snímač