Ph meter, mini

30141.13

-Rozsah: 0.00-14.OOpH
-Temperature: 0 ~ 50 ° C
-Presnosť: 0,02pH / 0,5 ° C
-Automatické 3-bodové kalibrácie
-pH 7,0, pH 10,0,
-pH a dvojité zobrazenie teploty
-Auto vypnutie po dobu 5 minút
-Držanie údajov
- Indikácia nízkeho volta - nastavte senzor pH - senzor na boku