Prenosný konduktometer

30107.01

1. Rozsah merania
vodivosť: (0,00-1,999 x 105) pS / cm TDS: (0,00-19990) mg / l slanosť: (0,0-80,0) ppt teplota: (0,040 až 40,0 ° C)
2. Konštanta elektródy, cm-1: 0,01,0,1,1,0,10,0
3. Presnosť
vodivosť: ± 1,0% (FS) ± 1 číslica Slanosť: ± 0,2ppt ± 1 digitálna teplota: ± 0,3'C ± 1 číslica
4. Rozsah teplotnej kompenzácie: (0.0-40.0) 'C