Kladka s držiakom

20150.02

Sada pozostáva s jednoduchej kladky a s dvojitej kladky so stojanom. stojan možné pripevniť o pracovný stôl.