Automobilová brzda

20180.21

Umožňuje demonštráciu hydraulickej brzdy.

Kotúč brzdy uvedie do pohybu elektromotorček.