Veľký uhlomer

80111.02

Materiál drevo.

Uhlomer k veľkej školskej tabuli.