Veľký uhlomer

80111.03

Materiál: plast

Uhlomer k veľkej školskej tabuli.