Adapter

20510.50

2 s priemerom 4mm spojovacia kolíková - matica BNC.