Aneroidný barometer

20161.01

Technické špecifikácie:

Merací rozsah atmosferického tlaku: 80 - 106 Kpa

Rozsah teploty na použitie: -10 - 40°C

Merací rozsah teploty na teplomere: -11°C - 41°C

Dvojitý rozsah: 80 - 106kPa, 600-800mmhg