Aparatúra lineárnej expanzie

20300.02

Na demonštráciu porovnania expanzie medzi rôznymi kovovými vláknami. Keď ciferník ukáže zmenu dĺžky kovového vlákna. S parným generátorom.