Aparatúra lineárnej expanzie

20300.01

Ide o demonštráciu porovnania expanzie medzi rôznymi kovovými vláknami.