Automobilový brzdový model

20180.21

Použi hydraolickú prevodovku na princípe simulácie automobilovej brzdy. Brzdiaci disk je ovladáný vodičom motora. Pracujúce napätie DC:6V