Boyleov zákon, aparatúra

20308.03

S tlakovým rozsahom a teplomerom.