Boyleov zákon, aparatúra

20308.04

S tlakovým rozsahom. Akrylová základňa.